jOCR

Przechwytywanie obrazu na ekranie i konwertowania go do tekstu