jOCR

jOCR 1.0

Przechwytywanie obrazu na ekranie i konwertowania go do tekstu